ste tu: Požehnané a oddychu plné prázdniny

Požehnané a oddychu plné prázdniny


 Vážení priatelia,

 

týmto by sme Vám chceli poďakovať za Vašu priazeň a popriať Vám požehnané,

oddychu plné prázdniny a šťastný návrat z dovoleniek.

 

Rímsko-katolícky  cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša nebude počas prázdnin od1.7.2017 - 2.9.2017 účinkovať.

 

Po prázdninách sa stretneme opäť v nedeľu,  3. 9.2017 na latinskej sv. omši o 9:00.

 

 

Počas prázdnin je tiež zmenený bohoslužobný poriadok, v termíne od 10.7.2017 do 2.9.2017 vrátane

sväté omše v  nedeľu o 9:00 nebudú bývať

 

 

Krásne prázdniny Vám všetkým praje.

 

 

 

RKCHS