Požehnané a oddychu plné prázdniny

 Vážení priatelia,

 

týmto by sme Vám chceli poďakovať za Vašu priazeň a popriať Vám požehnané,

oddychu plné prázdniny a šťastný návrat z dovoleniek.

 

Rímsko-katolícky  cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša nebude počas prázdnin od1.7.2017 - 2.9.2017 účinkovať.

 

Adalbert Říhovský - Missa Ludmilae

Vážení priaznivci,

 

v nedeľu 19. 02. 2017 na latinskej svätej omši o 9:00 v Bazilike sv. Mikuláša, uvedieme v repríze dielo českého autora Adalberta Říhovského - Missa Ludmilae. Ako ofertórium zaznie skladba Antona Brucknera - Locus iste

 

Organ: Richard Šarvaic
Dirigent: Daniele Ruzzier