Odovzdanie erbu RKCHS sv. Mikuláša v Trnave

V sobotu 10.12. 2011,  po skončení svätej omše o 10:00 hod., sa v Kaplnke Panny Márie Trnavskej uskutočnil slávnostný akt odovzdania erbu Rímskokatolíckemu cirkevnému hudobnému spolku sv. Mikuláša v Trnave.

Koncert v Bazilike sv. Mikuláša

 Vážení priatelia,

 

srdečne Vás pozývame na náš koncert v Bazilike svätého Mikuláša, v nedeľu 29.5.2011 o 20:00. Koncert sa koná pri príležitosti 130. výročia narodenia národného umelca Mikuláša Schneidera - Trnavského.

 

Koncert v rámci Cíferskej hudobnej jari

Cirkevný hudobný spolok svätého Mikuláša sa v nedeľu 15. mája 2011 na koncerte v Cíferi. Koncert sa uskutoční o 16:00 v kostole svätého Michala a je súčasťou Cíferskej hudobnej jari a je venovaný 130 - temu výročiu narodenia národného umelca Mikuláša  Schneidera - Trnavského.