Deň úcty k starším v Križovanoch

 

Na pozvanie starostu obce a obecného úradu v Križovanoch, účinkoval náš spolok dňa 24.10.2010 počas svätej omše v Križovanoch. Slávnostnú svätú omšu venovanú Dňu úcty k starším  celebroval vdp. ThDr. Marián Červený PhD.

 

Vzácnym a vítaným hosťom tejto tradičnej akcie bol aj vynikajúci človek a umelec, operný spevák Martin Babjak, ktorý sa Dňa úcty k starším v Križovanoch zúčastňuje už pravidelne. Pre náš spolok je účinkovanie v Križovanoch na tejto svätej omši  už tiež tradíciou. 

 

Pán Martin Babjak predniesol skladby Otče náš od Mikuláša Schneidera - Trnavského a Agnus Dei od Goergesa Bizeta a počas svätého prijímania predniesol spolu s našou členkou a sólistkou Pavlínou Cuninkovou krásny duet  Panis Angelicus od C. Francka za doprovodu nášho orchestra. 

 

Spolok uviedol počas svätej omše skladbu Sperent in te od Ignaza Reimana a časti omše Missa in Es skladateľa Roberta Führera. 

 

 Fotogaléria 

Prázdniny 2010

Vážení priaznivci, poslucháči a priatelia 

 

Rímsko - katolícky cirkevný hudobný spolok počas letných prázdnin neúčinkuje. 
o prázdninách sa stretneme opäť v nedeľu, 29.8.2010 na latinskej svätej omši o 9:00 

v Bazilike sv. Mikuláša. 

 

Slávnostný koncert

 

Slávnostný koncert Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša v Trnave

 

a speváckych zborov GOSPEL a BOHUNČATÁ  sa uskutočnil dňa 8. mája 2010 v Bazilike