Trnavská Novena 2020

Napriek tejto zvláštnej dobe Vás srdečne pozývame k sledovaniu Trnavskej novény 2020.

 Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu na Slovensku bude prebiehať v obmedzenom režime, bez účasti verejnosti.

 

Spojme sa v spoločnej modlitbe pri televíznych obrazovkách a rozhlasových prijímačoch a prosme spoločne

Pannu Máriu Trnavskú o pomoc pri zastavení pandémie, tak ako nám pomohla už mnohokrát v minulosti.