Spolok bol ocenený medailou Ján Koniareka

V sobotu 16.2.2019 sa v zasadačke farského úradu Farnosti Trnava-mesto uskutočnilo Valné zhromaždenie Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša (RKCHS) v Trnave.

Členovia spolku zhodnotili svoje pôsobenie a umeleckú činnosť v roku 2018, ktorý bol obzvlášť bohatý na umelecké podujatia.