ste tu: Novéna na počesť Trnavskej Panny Márie

Novéna na počesť Trnavskej Panny Márie


V dňoch 13. až 21.novembra 2009 sa konala v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave tradičná Novéna na počesť Trnavskej Panny Márie

Celá Novéna sa niesla v znamení Roka kňazov, ktorý vyhlásil svätý otec Benedikt XVI. Veriaci si vypočuli homílie viacero vynikajúcich kazateľov, pričom vo viacerých sa ako príklad kňaza objavil svätý Ján Maria Vianey.

 

Na záverečnej svätej omši sa veriacim prihovoril nový trnavský arcibiskup Mons. Robert Bezák, ktorý veriacim okrem iného priblížil aj tie bežné denné strasti a radosti kňazského života, a vyzdvihol každodennú prácu každého „dedinského“ kňaza a jeho homília vyústila do potlesku pre všetkých kňazov diecézy. 

 

Pri večerných svätých omšiach sa predstavili aj viaceré zbory z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša pri i prispel svojim účinkovaním na zahájenie slávnostnou fanfárou pri umiestnení milostivého obrazu na hlavný oltár, v nedeľu 15. 11. 2009 na sv. omši po ktorej bola procesia s obrazom na námestie a na záver, dňa 21.11.2009 pri večernej sv. omši , ktorú celebroval nový trnavský arcibiskup Mons. Róbert Bezák.

 

Spolok prispel k slávnostnej atmosfére tejto tradičnej pobožnosti dielami autorov I. Reimanna, M. Schneidera Trnavského a anonymného skladateľa.

 

Vyhlásením Dómu sv. Mikuláša za pútnického miesto arcidiecézy a vyhlásením za baziliku -minor sa Novéna stala najvýznamnejším duchovným podujatím arcidiecézy s celoslovenským dosahom.