ste tu: Slávnostný koncert

Slávnostný koncert


 

Slávnostný koncert Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša v Trnave

 

a speváckych zborov GOSPEL a BOHUNČATÁ  sa uskutočnil dňa 8. mája 2010 v Bazilike 

  

v rámci podujatí  „Trnavskej hudobnej jari 2010“ v  Bazilike sv. Mikuláša.
 

 
 

Koncert bol venovaný 300. výročiu slzenia milostivého obrazu Panny Márie Trnavskej. V závere koncertu zaznela skladba Ružičky

 

od Mikulša  Schneidera - Trnavského.

 

Skladba bola venovaná všetkým mamičkám ku Dňu matiek, v predvečer ktorého sa koncert konal.