ste tu: Odovzdanie erbu RKCHS sv. Mikuláša v Trnave

Odovzdanie erbu RKCHS sv. Mikuláša v Trnave


V sobotu 10.12. 2011,  po skončení svätej omše o 10:00 hod., sa v Kaplnke Panny Márie Trnavskej uskutočnil slávnostný akt odovzdania erbu Rímskokatolíckemu cirkevnému hudobnému spolku sv. Mikuláša v Trnave.

 
Svätú omšu celebroval Doc. Pavol Zemko Th.D., biskupský vikár, ktorý vo svojej homílii poukázal na význam a dôvody tohto slávnostného okamihu.
 
Erb predstaviteľom spolku odovzdali pracovníci Ministerstva vnútra SR, odboru archívov a registratúr, Ing. Jozef Hanus Csc. a PhDr. Ladislav Vrteľ.
 

Fotografie zo slávnostného odvzdania si môžete pozrieť v našej  galérii.  

 

´

 

 

´