Štvrťstoročie od smrti organistu Júliusa Nagya

Narodil sa 11. júla 1908 v Trnave, kde získal základné vzdelanie a maturitu na gymnáziu. Konzervatórium s hlavným predmetom organ absolvoval v Bratislave. Už ako sedemnásťročný pôsobil v Dóme sv. Mikuláša v Trnave, najskôr ako pomocný organista a od roku 1927 ako stály organista pod vedením regenschoriho Mikuláša Schneidera Trnavského. V tejto službe pokračoval bez prestávky pätdesiatsedem rokov.

Sté výročie narodenia Daniela Bullu

Narodil sa 12. februára 1909 vo Valči okres Martin. Po absolvovaní základného vzdelania a preparandie v Košiciach nastúpil v roku 1927 na prvé učiteľské miesto v Zavare pri Trnave. Jeho ďalšie pedagogické pôsobenie bolo na Ľudovej chlapčenskej škole v Trnave, kde založil a viedol Detský spevácky zbor. Tu ako mladý učiteľ úspešne pôsobil od roku 1932.